Hệ thống tuần hoàn trong cơ thể người

CPC Production


Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy, cacbon dioxit, hormone, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi.

Sau đây xin mời các bạn cùng xem video về Hệ thống tuần hoàn trong cơ thể người do CLB Sinh viên Dược lâm sàng thực hiện.