Thursday, December 3, 2020

Stockley’s Drug Interactions

Stockley's Drug Interactions - 9th Edition Edited by Karen Baxter   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Meyler’s Side Effects of Drugs

Meyler's Side Effects of Drugs - The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions - 15th Edition By J.K.Aronson   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

The Complete Drug Reference

The Complete Drug Reference - 36th Edition By Martindale   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Injectable Drugs Guide

Injectable Drugs Guide By Alistair Gray, Jane Wright, Vincent Goodey and Lynn Bruce   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Handbook of Nonprescription Drugs

Handbook of Nonprescription Drugs: An Interactive Approach to Self - Care, 16th Edition By Rosemary R.Berardi, Stefanie P.Ferreri, Anne L.Hume, Lisa A.Kroon, Gail D.Newton, Nicholas G.Popovich, Tami L.Remington, Carol J.Rollins, Leslie A.Shimp and Karen J.Tietze   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Dược thư quốc gia Việt Nam

Dược thư quốc gia Việt Nam Biên tập và chỉnh lí từ tài liệu "Dược thư quốc gia Việt Nam 2002" của Bộ Y tế Việt Nam Bs. Nguyễn Đình Tuấn - Cao Đẳng Y tế Quảng Nam (3/2/2009)   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

BNF 73

BNF 73 March - September 2017   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link
64SubscribersSubscribe

Bài viết gần đây

NGUY CƠ THIẾU HỤT VITAMIN D Ở TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

NGUY CƠ THIẾU HỤT VITAMIN D Ở TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ CLB Sinh viên Dược Lâm Sàng Tại sao Vitamin D lại quan trọng? Vitamin...

SỰ PHỐI HỢP MỚI THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LÀM TĂNG TỶ LỆ...

SỰ PHỐI HỢP MỚI THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LÀM TĂNG TỶ LỆ TÁI TẠO TẾ BÀO BETA Ở NGƯỜI CLB Sinh Viên Dược...

FDA CHẤP THUẬN THUỐC MỚI ĐIỀU TRỊ ĐA U TỦY XƯƠNG

FDA CHẤP THUẬN THUỐC MỚI ĐIỀU TRỊ ĐA U TỦY XƯƠNG KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ HOẶC TÁI PHÁT CLB Sinh Viên Dược Lâm Sàng Đa...