Sunday, December 3, 2023

Complete Guide to Prescription & Nonprescription Drugs

Prescription & Nonprescription Drugs
Complete Guide to Prescription & Nonprescription Drugs (2018-2019) By H.Winter Griffith, M.D.™ Revised and Updated by Stephen W.Moore, M.D. Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment

CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
CURRENT Medical Diagnosis & Treatment - 2018 By MAXINE A. PAPADAKIS and STEPHEN J. McPHEE Associate Editor: Michael W. Rabow Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Rang & Dale’s Pharmacology

Rang & Dale's Pharmacology, 7th Edition By H.P.Rang, M.M.Dale, J.M.Ritter, R.J.Flower, G.Henderson   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Basic and Clinical Pharmacology

Basic and Clinical Pharmacology, 13th Edition By Bertram G.Katzung, Anthony J.Trevor   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition By Laurence Brunton,‎ Bruce A. Chabner,‎ Bjorn Knollman    Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Drugs for the Elderly

Drugs for the Elderly, 2nd Edition   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Current Medical Diagnosis and Treatment 2015

Current Medical Diagnosis and Treatment 2015 By Maxine A.Papadakis, Stephen J.Mcphee Associate editor: Michael W.Rabow   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Cẩm Nang Điều Trị Nội Khoa – The Washington Mannual Of Medical Therapeutics

Cẩm Nang Điều Trị Nội Khoa - The Washington Mannual Of Medical Therapeutics, 34th Edition Department of Medicine Washington University School of Medicine St.Louis, Missouri: Hemant Godara, Angela Hirbe, Michael Nassif, Hannah Otepka, Aron Rosenstock Chủ biên bản Tiếng Việt: GS.TS. Ngô Quý Châu   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Koda-Kimble and Young’s Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs

Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, 10th Edition By Brian K.Alldredge, Robin L.Corelli, Michael E.Ernst, B.Joseph Guglielmo, Pamala A.Jacobson, Wayne A.Kradjan, Bradley R.Williams   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link
64SubscribersSubscribe

Bài viết gần đây

dich verapamil

VERAPAMIL CÓ THỂ CÓ TÁC DỤNG MỚI TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 1

VERAPAMIL CÓ THỂ CÓ TÁC DỤNG MỚI TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 1 CLB Sinh viên Dược lâm sàng Theo dữ liệu mới cho thấy,...

10 LẦM TƯỞNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

10 LẦM TƯỞNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN CLB Sinh viên Dược lâm sàng Hưởng ứng Tuần lễ Nhận thức về...

TIRZEPATIDE – KỈ NGUYÊN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ KÉP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ BÉO...

TIRZEPATIDE – KỈ NGUYÊN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ KÉP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ BÉO PHÌ CLB Sinh viên Dược lâm sàng Đái tháo đường và béo...