Tuesday, July 16, 2024

Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition By Laurence Brunton,‎ Bruce A. Chabner,‎ Bjorn Knollman    Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Cẩm Nang Điều Trị Nội Khoa – The Washington Mannual Of Medical Therapeutics

Cẩm Nang Điều Trị Nội Khoa - The Washington Mannual Of Medical Therapeutics, 34th Edition Department of Medicine Washington University School of Medicine St.Louis, Missouri: Hemant Godara, Angela Hirbe, Michael Nassif, Hannah Otepka, Aron Rosenstock Chủ biên bản Tiếng Việt: GS.TS. Ngô Quý Châu   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Basic and Clinical Pharmacology

Basic and Clinical Pharmacology, 13th Edition By Bertram G.Katzung, Anthony J.Trevor   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Complete Guide to Prescription & Nonprescription Drugs

Prescription & Nonprescription Drugs
Complete Guide to Prescription & Nonprescription Drugs (2018-2019) By H.Winter Griffith, M.D.™ Revised and Updated by Stephen W.Moore, M.D. Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment

CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
CURRENT Medical Diagnosis & Treatment - 2018 By MAXINE A. PAPADAKIS and STEPHEN J. McPHEE Associate Editor: Michael W. Rabow Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Rang & Dale’s Pharmacology

Rang & Dale's Pharmacology, 7th Edition By H.P.Rang, M.M.Dale, J.M.Ritter, R.J.Flower, G.Henderson   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Koda-Kimble and Young’s Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs

Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, 10th Edition By Brian K.Alldredge, Robin L.Corelli, Michael E.Ernst, B.Joseph Guglielmo, Pamala A.Jacobson, Wayne A.Kradjan, Bradley R.Williams   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Clinical Pharmacology and Therapeutics

A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Edition By Jame M Ritter, Lionel D Lewis, Timothy GK Mant, Albert Ferro   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link

Intravenous Medications

2014 Intravenous Medications, 30th Edition By Betty L. Gahart, RN and Adrienne R. Nazareno, PharmD   Tải bản đầy đủ tại đây: Get Link        
64SubscribersSubscribe

Bài viết gần đây

CHUNG KẾT CUỘC THI DƯỢC SV LẦN THỨ VI – DƯỢC SV 2024

CHUNG KẾT CUỘC THI DƯỢC SV LẦN THỨ VI – DƯỢC SV 2024 CLB Sinh viên Dược lâm sàng Tiếp nối sự thành công của những...

THÔNG BÁO MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI DƯỢC SV 2024

THÔNG BÁO MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI DƯỢC SV 2024 Câu lạc bộ Sinh viên Dược lâm sàng Là sinh viên khoa Dược, trường Đại...

TẤT TẦN TẬT VỀ THUỐC TRÁNH THAI NỘI TIẾT ĐƯỜNG UỐNG

TẤT TẦN TẬT VỀ THUỐC TRÁNH THAI NỘI TIẾT ĐƯỜNG UỐNG CLB Sinh viên Dược lâm sàng Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã...